Blog Image

Asger's blog

Denne blog

Gennem de sidste mange år har jeg fuldt politik og som både tekniker og iværksætter har jeg fuldt hvordan den offentlige debat har bevæget sig længere og længere væk fra den verden jeg ser og oplever. I denne blog vil jeg prøve at redegøre for en alternativ måde at se verden på som ikke dækkes af den offentlige debat.

Er vækstforum blevet et gummistempel for regeringen?

Politik Posted on 2011-01-24 00:28:33

Regeringen hævder at vækstforum er nedsat for at finde løsninger der kan skabe vækst i det danske samfund. Den senere tids udvikling for mig til at tænke på om det i højere grad handler om at vise regeringen som lyttende og ansvarlig før næste valg i stedet for som hidtil at skøjte over enhver kritik og lave den gigantiske forglemmelse at udvikle samfundet med de reformer der er brug for. Efter 10 år har det været sparsomt med resultater og den krise vi befinder os i er ikke kun på grund af den internationale finanskrise. Krisen i Danmark er langt værre. Den er opstået fordi vi i de sidste 10 år primært har “investeret” i samtalekøkkener, faldskærme og store biler. Vi har tilgengæld skåret grundforskningen til sokkeholderne og indført politikken “fra forskning til faktura” som er dybt selvmodsigende i og med at man sjældent ved hvad man skal bruge forskning til for ellers er det produktudvikling og det gør private virksomheder langt bedre.

Nu har regeringen så lavet et spind og har fået en lang række erhvervsledere til at skrive under på at et dokument der i betænkelig grad ligner regeringens politik er en god ide. Man har dog ikke taget fat i de virkelige problemer så som at sikre bedre uddannelser, mere forskning og bedre infrastruktur. Vi kan ikke vinde et kapløb med kineserne ved mere af den politik vi har haft de sidste 10 år. Det er da rigtigt at vi er et rigt land men vi rasler ned af rangstigen mens vores statsgæld eksplodere og regeringens politik bære præg af at være “to little to late”. Jeg håber at de fleste af de erhvervsledere der sidder i vækstforum ved det her.

USA er ved at marchere ud over afgrunden med en gæld der er faretruende stor og som stiger i et tempo hvor vi skal være glade hvis de når at få vendt skuden inden finansmarkederne lukker for kassen. Hvis det sker skal vi have massere af sul på kroppen hvis vi ikke skal risikere en meget lang og dyb krise. Uanset hvordan man vender og drejer det tyder alt på at næste krise let kan blive langt værre og langt voldsommere og hvis vi ikke forbereder og nu kan vi let stå i en situation hvor vi må lave nogen meget hårde proteringer i fremtiden.

//asgerÅret der gik 2010 I

Politik Posted on 2010-12-23 10:53:36

Vi nærmer os i hastig fart 2011 Det betyder jo at det er tid til at gøre status over 2010 når man sidder begravet i juleand og flæskesteg til langt op over begger øre. For mig var 2010 et godt år og alt tegner til at 2011 bliver endnu bedre så det er jo godt. Der er dog også mislyde her på vej ind i 11. Den største af disse er såmænd politik. Hvis 2010 brillerede i noget så er det at udstille hvor slemt det står til på Christiansborg.

Med 2 blokke som i den grad konkurrere om hvem der på vej ud af krisen kan føre den mest uansvarlige politik. Massive forringelser i uddannelsessektoren er på og grundforskningen er banket i bund tilgengæld for politikernes fokusområder der skifter så hurtigt at man bare burde lade være. Først bio så nano og nu grøn energi. Hvad bliver det næste? Samtidig tvinger regeringen universiteter til at følge devisen: “Fra forskning til faktura!” Dette giver ingen mening i forskningssammenhæng da det der kendetegener den for alvor interessant forskning er at ingen aner hvad det kan bruges til før det er gjort. Tænk på Danmarks største videnskabsmand Niels Bohr som har betydet mere for dansk økonomi end hele shippingbranchen til sammen. Han arbejdede ikke med forskning til faktura. Sandheden er at Universiteter skal levere den grundlæggende viden og så skal erhvervslivet nok finde ud af hvordan denne viden omsættes til faktura.

Mens vi ser at politikerne ikke investere i fremtiden er der derimod intet problem mod at bruge penge i rå mængder og hurtigt parkerer mange mennesker på offentlige ydelser. Hvis vi kunne få reformer som ville arbejde med efterløn og førtidspension ja så ville vi jo stå bedre men også her brillere politikerne med ikke at foretage sig ret meget og vi må nok vente til 2011 og se om de kan gøre det bedre der. Spørgsmålet er hvor mange år skal vi vente? og hvor lang tid har vi råd til at vente?

//asgerDet kan godt være vi er ved at blive fattigere på grund af finanskrisen men nu skal vi også være dummere

Politik Posted on 2010-11-21 23:32:15

Nu kom det SU udspil som mange
studerende har ventet med en blanding af frygt og spænding. Og ja
der er økonomisk smalhals og det skal nu gå ud over de studerende.
Nu er jeg jo ikke helt upartisk men jeg modtager heldigvis ikke SU og
jeg tror ikke der er nogen risiko jeg skal ligge vores samfund til
last i den henseende så jeg syndes at jeg trods det at jeg stadig
har status som studerende at jeg kan tale med en delvis upartiskhed.

Personligt er jeg ikke tilhænger af at
alle skal gennemføre et studie på normeret tid. Alle er ikke lige
kloge og har ikke lige evner og jeg mener derfor ikke at man forlange
at alle gennemføre et studie på normeret tid. Dette betyder at der
er 2 metoder til at sikre at en større andel af de studerende
gennemføre studierne på normeret tid. Vi kan enten sænke
kvaliteten og derved sikre at alle kan komme gennem på normeret tid
eller optage færre på studierne efter tesen at det så kun er dem
der kan gennemføre på normeret tid der bliver optaget. Dette er at
vælge mellem pest og kolera! Vi kan vælge om vi vil have dårligere
eller færre højtuddannede.

Uddannelse og forskning er en af de
investeringer staten kan lave der der giver det bedste afkast og det
er uddannelsen af min generation der skal betale pensionen for de
mennesker der skal på pension nu og uddannelse af vores børn der
skal betale for vores generation. Vi har brug for veluddannede unge
og vi er nu i fare for for føreste gang siden oplysningstiden at en
generation er dårligere uddannede end deres forældre.

Der er kun en god ting ved
dette forslag og det er, at det først bliver aktuelt for dem der
starter i 2011, hvilket betyder at det først er fra 2015 at staten
begynder at tabe penge. Det betyder også at det er mugligt at få det
ændret inden det går helt galt.

//asger